Hệ thống bồn trữ thức ăn và cấp thức ăn trung tâm

Hệ thống bồn trữ thức ăn và cấp thức ăn trung tâm

Lưu trữ và vận chuyển thức ăn một cách hiệu quả và hợp vệ sinh

Lưu trữ thức ăn tập trung cải thiện vệ sinh bằng cách cách ly quy trình phân phối thức ăn để giảm thiểu rủi ro về an toàn sinh học. Các bồn trữ thức ăn được để biệt lập để nhận thức ăn ngăn ngừa các xe tải thức ăn đã di chuyển qua nhiều trang trại khỏi đến quá gần khu vực chuồng nuôi. Điều này giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn và lây lan dịch bệnh giữa các trang trại để bảo vệ sự đầu tư của bạn. Một khi thức ăn được giao đã được nhận, yếu tố vệ sinh được duy trì trong lúc phân phối thức ăn khắp trang trại với một hệ thống vận chuyển tích hợp.

Ưu điểm

  • Lưu trữ tập trung an toàn và vận chuyển tiện lợi thức ăn mới đến từng chuồng trong trang trại
  • Không bao giờ hết thức ăn với hệ thống cân bồn và theo dõi có sẵn 
  • Cải thiện hiệu quả và năng xuất với hệ thống cấp thức ăn tự động 
  • Ít phụ thuộc vào nhân công và giảm thiểu lãng phí để giảm chi phí vận hành 
  • Cải thiện sức khoẻ động vật với nguồn thức ăn vệ sinh và mới luôn có sẵn

Kỹ thuật

  • Hệ thống quản lý thức ăn tập trung sẽ được thiết kế dựa vào các yêu cầu cụ thể của trang trại của bạn