Chăn nuôi vịt

Chăn nuôi vịt

Hệ thống cho ăn

Hệ thống cho ăn

Hệ thống cân gà

Hệ thống cân gà

Hệ thống sàn

Hệ thống sàn
Các dự án chăn nuôi gia cầm

Các dự án chăn nuôi gia cầm

Khắp Châu Á, Big Dutchman đã tham gia vào việc xây dựng, trang bị và vận hành các chuồng trại chăn nuôi hiện đại với công nghệ vượt trội và dịch vụ đáng tin cậy. Sau đây là một vài những dự án chăn nuôi gia cầm gần đây nhất của chúng tôi.

View Projects