Bảo dưỡng liên tục để vận hành liền mạch

Bảo dưỡng liên tục để vận hành liền mạch

Vận hành liên tục với thời gian nghỉ tối thiểu cùng với các gói bảo trì phòng ngừa của Big Dutchman để tối đa hoá lợi nhuận. Những gói này có những lợi ích và giá trị rõ ràng và được thiết kế để cung cấp sự bảo trì thường xuyên của tất cả các thiết bị quan trọng theo những quãng thời gian được khuyến cáo, bảo đảm vận hành trơn tru và giảm nguy cơ bị hư hại.

 • Bảo dưỡng thường xuyên
 • Hỗ trợ ưu tiên
 • Hợp đồng linh hoạt
 • Mức giá được giảm
 • Việc bảo trì bắt đầu ngay sau khi vận hành và cài đặt
 • Kiểm tra nhiều điểm thường xuyên để vận hành trơn tru
 • Sửa chữa và điều chỉnh nhanh chóng để kéo dài tuổi thọ thiết bị
 • Cập nhật phần mềm và tối ưu hoá ở mỗi quãng thời gian bảo trì
 • Giải thích và hướng dẫn tại trại trong mỗi lần thăm

Tất cả những lợi ích này đi cùng với mức giá được giảm - bao gồm phí dịch vụ và phụ tùng - tuỳ theo gói bạn chọn.

Bạn muốn trải nghiệm toàn bộ dịch vụ của chúng tôi?

Các gói Bảo trì Phòng ngừa hiện đã có mặt. Hãy liên hệ các Đường Dây Hỗ trợ của chúng tôi ở nước bạn

HOẶC

Gửi email cho chúng tôi ở bdhelpline@bigdutchman.com

 • Malaysia
  (GMT +08:00 giờ)
  +603 3348 3599
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +6012 507 5529
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Indonesia
  (GMT +07:00 giờ)
  +62 8111 218 946
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +62 21 295 80286
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Philippines
  (GMT +08:00 giờ)
  +63 998 375 4094
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Ấn Độ
  (GMT +5:30 giờ)
  +91 406 907 4133
  (8:30 sáng tới 4:30 chiều)
 • Việt Nam
  (GMT +07:00 giờ)
  +84 283 939 0949
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Myanmar
  (GMT +6:30 giờ)
  +95 979 158 0777
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +95 943 179 465
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Thái Lan
  (GMT +7:00 giờ)
  +66 639 029 848
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Úc/ New Zealand
  (GMT +10:00 giờ)
  +6012 507 5529
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Nhật Bản
  (GMT +9:00 giờ)
  +81 901 406 3659
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)

Nếu liên hệ dịch vụ trong nước của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ nhà phân phối địa phương của Big Dutchman thông qua trang Liên hệ chúng tôi.