Chúng tôi bao phủ toàn bộ Châu Á Thái Bình Dương.

Là một trong những công ty cung cấp thiết bị/công nghệ cho trang trại chăn nuôi duy nhất trên thế giới hoạt động mạnh mẽ ở Châu Á từ 1992 - và toàn cầu từ 1938 - Big Dutchman là nhà dẫn đầu và đổi mới những sản phẩm và thiết bị chăn nuôi năng suất cao, bền bỉ và giàu công nghệ.

Truyền thống, sự lâu đời và những phong cách tập trung vào khách hàng của chúng tôi đã mở đường cho dấu chân hoạt động của chúng tôi khắp Châu Á Thái Bình Dương. Bất kể bạn ở đâu ở Châu Á, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Hãy chọn một nước trong danh sách hoặc trực tiếp trên bản đồ để xem tất cả các liên hệ ở nước đó.

Bạn đang tìm kiếm những liên hệ trong các vùng khác?

Bạn đang tìm kiếm những liên hệ liên quan đến dịch vụ?