Huấn luyện quản lý trang trại tổng hợp

Huấn luyện quản lý trang trại tổng hợp

Tất cả các khía cạnh hoạt động của các sản phẩm, hệ thống và thiết bị của chúng tôi đã được thử nghiệm và ghi nhận. Điều này có nghĩa là chúng tôi giữ một kho tàng kiến thức về cách vận hành một trang trại Big Dutchman để cho ra kết quả tối ưu.

Như một phần của dịch vụ sau khi mua hàng của chúng tôi, tất cả những kiến thức này sẵn sàng được giao cho bạn thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện, và tư vấn của chúng tôi bởi các nhà quản lý sàn phẩm  và kĩ sư.

Dù là cho các thiết bị cụ thể hay toàn bộ trang trại, hãy liên hệ chúng tôi về những cơ hội huấn luyện có sẵn.

 • Vận hành sản phẩm
 • Hệ thống kỹ thuật số
 • Bảo trì thiết bị
 • Xử lý sự cố
 • Quản lý trang trại
 • Tuỳ chỉnh

Bạn cần được huấn luyện?

Hãy liên hệ các Đường dây hỗ trợ của chúng tôi ở các nước

HOẶC

Email chúng tôi ở bdhelpline@bigdutchman.com

 • Malaysia
  (GMT +08:00 giờ)
  +603 3348 3599
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +6012 507 5529
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Indonesia
  (GMT +07:00 giờ)
  +62 8111 218 946
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +62 21 295 80286
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Philippines
  (GMT +08:00 giờ)
  +63 998 375 4094
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Ấn Độ
  (GMT +5:30 giờ)
  +91 406 907 4133
  (8:30 sáng tới 4:30 chiều)
 • Việt Nam
  (GMT +07:00 giờ)
  +84 283 939 0949
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Myanmar
  (GMT +6:30 giờ)
  +95 979 158 0777
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +95 943 179 465
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Thái Lan
  (GMT +7:00 giờ)
  +66 639 029 848
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Úc/ New Zealand
  (GMT +10:00 giờ)
  +6012 507 5529
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Nhật Bản
  (GMT +9:00 giờ)
  +81 901 406 3659
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)

Nếu liên hệ dịch vụ trong nước của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ nhà phân phối địa phương của Big Dutchman thông qua trang Liên hệ chúng tôi.