Hệ thống quản lý thức ăn

Hệ thống quản lý thức ăn
Các dự án chăn nuôi heo

Các dự án chăn nuôi heo

Khắp Châu Á, Big Dutchman đã tham gia vào việc cung cấp nhà tiền chế, trang bị và vận hành các trang trại chăn nuôi hiện đại với công nghệ nâng cao và dịch vụ đáng tin cậy. Sau đây là một trong những dự án chăn nuôi heo mới nhất của chúng tôi.

View Projects