The Media Centre for Big Insights

This is the place for additional references such as news, happenings, products gallery, projects gallery and brochure downloads. Everything you need for a bigger in-depth insights into the Big Dutchman family is right here.

AMBA - Hệ thống điều chỉnh băng tải phân tự động

AirMaster Evo

AirPaddle

BigPacker

Bóng FlexLED

Băng chuyền

Băng chuyền phân ngang chuồng

Bộ tạo mưa cho hệ thống giàn mát RainMaker

Chuồng lồng UNIVENT 600+

Chuồng lồng gà hậu bị UNIVENT-Starter 680

Chuồng nuôi thả tư do NATURA Primus 1600

Chuồng thả gà tự do NATURA Step XL

Chuồng thả tự do NATURA Primus 1800

Colony 2+

Cửa chớp Multivent 10M / 17M

Cửa nạp khí trên tường CL 1200 / CL 1900

Earny 2

Giải pháp công nghệ đám mây quản lý nhiều trại cùng lúc BFN-Fusion

Hệ thống báo động

Hệ thống chuyển trứng đến đóng gói: EggTrax, Bàn chọn trứng: EggSort 

Hệ thống chuồng lồng EUROVENT 2240-EU

Hệ thống chuồng lồng EUROVENT-Parents EV-P 1250 

Hệ thống chuồng lồng chữ A 3 tầng SuperTripleDeck 319

Hệ thống chuồng thả tự do Natura Nova

Hệ thống chuồng thả tự do Natura Step

Hệ thống sưởi tận dụng hơi ấm từ nước vệ sinh không khí - Triple EEE

Hệ thống sấy phân OptiPlate

Hệ thống sấy phân OptiSec

Hệ thống thu gôm trứng EggCellent

Hệ thống thu gôm và chuyển trứng điều khiển kỹ thuật số - Digital EggFlow

Hệ thống ép phân viên PelletBox

Hệ thống đèn chiếu sáng FlexLED HO

Hệ thống ủ phân CompoLiner

Kênh đèn FlexLED 2

Máy lọc không khí cho CompoLiner

Máy lọc không khí cho CompoTower

Máy sưởi JetMaster

Núm uống nước

Quạt AirMaster V130, VC130

Quạt AirMaster V140, VC140

Quạt hướng trục

Sàn nhựa nâng cao

Thang tải ST

Tháp ép viên PelletTower

Tháp ủ phân CompoTower

ViperTouch

Đèn LED chống ẩm

Đèn tiết kiệm FlexLED Eco

Đơn vị Đầu nối Nước Chính

Ống khói Fumus

AMBA - Hệ thống điều chỉnh băng tải phân tự động

AirMaster Evo

Bóng FlexLED

Băng chuyền phân ngang chuồng

Bộ tạo mưa cho hệ thống giàn mát RainMaker

Cho ăn bằng máng tròn với hệ thống ReproMatic

Cân gà Swing 100

Cửa chớp Multivent 10M / 17M

Cửa nạp khí trên tường CL 1200 / CL 1900 với cửa ánh sáng

Earny 2

Fluxx 330,360

Giải pháp công nghệ đám mây quản lý nhiều trại cùng lúc BFN-Fusion

Hệ thống báo động

Hệ thống chuồng lồng cải tiến với sàn trượt Avimax Sliding

Hệ thống chuồng lồng gà hậu bị UNIVENT-Starter 500+

Hệ thống chuồng lồng nuôi gà thịt Avimax Transit

Hệ thống chuồng lồng thụ tinh nhân tạo cho gà bố mẹ UNIVENT Parents-AI

Hệ thống sưởi tận dụng hơi ấm từ nước vệ sinh không khí - Triple EEE

Hệ thống sấy phân OptiPlate

Hệ thống sấy phân OptiSec

Hệ thống vít tải AugerMatic

Hệ thống ép phân viên PelletBox

Hệ thống đai

Hệ thống đèn chiếu sáng FlexLED HO

Hệ thống ủ phân CompoLiner

Kênh đèn FlexLED 2

Lọc không khí Pollo-M

Multipan-395

Máng uống Pekino

Máng ăn cho gà tây Imperator

Máy lọc không khí cho CompoLiner

Máy lọc không khí cho CompoTower

Máy sưởi JetMaster

Máy tín cân gà ComScale

Núm uống nước

Quạt AirMaster V130, VC130

Quạt AirMaster V140, VC140

Quạt hướng trục

Sàn nhựa BD

Sàn nhựa nâng cao

Sàn nhựa nâng cao

Tháp ép viên PelletTower

Tháp ủ phân CompoTower

ViperTouch

Vista 330

Xích tải thức ăn gà trống

Đèn LED chống ẩm

Đèn ZeusLED

Đơn vị Đầu nối Nước Chính

Ổ đẻ RelaxGo

AirMaster Evo

Bát uống nước

Búa nghiền

Bồn trữ

Bồn trữ dạng phểu

Bồn trữ thức ăn trong /ngoài nhà

Bộ LED trang bị thêm

Bộ kết nối nước chính

Bộ máng ăn tròn PicNic & PicNic-Jumbo

Bộ thiết bị định lượng cám chính xác cho từng cá thể nái EasySlider

Bộ tạo mưa cho giàn mát RainMaker

Bộ vít xoắn Flex-vey

Bộ xích đồng tiền DR 1500

Bộ ô chuồng nái đẻ theo nhóm PureLine (Hệ thống chuồng nuôi theo chuẩn phúc lợi động vật)

Bộ điều khiển 510pro

Bộ điều khiển rèm thông thoáng tự nhiên Breezy

Cân bồn trữ UniScale

Cửa chớp Multivent 10M / 17M

Cửa nạp khí CL 1200 and CL 1911 F series

Cửa sổ khí vào CL 1540

Giải pháp công nghệ đám mây quản lý nhiều trại cùng lúc BFN-Fusion

Hệ thống báo động

Hệ thống cho ăn lỏng HydroMix Pro

Hệ thống chuồng heo thịt sàn bê tông định hướng phúc lợi vật nuôi Havito

Hệ thống cấp sữa lỏng ấm nâng cao CulinaFlexpro

Hệ thống cấp sữa ấm cho heo con theo mẹ CulinaCup

Hệ thống cấp và trộn cám tự động EcoMatic Pro

Hệ thống cấp và trộn cám tự động theo liều lượng chính xác DryExact Pro

Hệ thống khung ô chuồng

Hệ thống phân loại heo TriSort Pro

Hệ thống quản lý chuyên nghiệp cân bồn trữ Silo Check Pro

Hệ thống tách và lọc phân di động MemFis Mobile

Hệ thống xích đồng tiền DR 6500

Hệ thống ép phân viên PelletBox

Hệ thống ô chuồng cải tiến cho nái đẻ Activel

Hệ thống ô chuồng nền lót rơm Xaletto

Hệ thống đèn chiếu sáng FlexLED HO

Hệ thống ủ phân CompoLiner

Khung ô chuồng cá thể cho nái mang thai nuôi theo nhóm có cửa sau đóng mở lên xuống BD Flip

Khung ô chuồng của trạm ăn điện tử cho nái ESF

Kiểm tra cân nặng

Máng ăn DryWet

Máng ăn hộp Multi-Max

Máy lọc

Máy lọc khí Porcus

Máy lọc không khí cho CompoLiner

Máy lọc không khí cho CompoTower

Máy sấy phân OptiSec Porco

Máy trộn

Máy ép phân OptiPress 400 và 780

Núm uống

Phần mềm quản lý BigFarmNet

Quạt AirMaster Blue 130/130C

Quạt AirMaster Blue 140C

Quạt AirMaster Flex 140C

Quạt AirMaster V130, VC130

Quạt AirMaster V140, VC140

Quạt hướng trục

Quạt nhựa cường lực sợi thủy tinh GRP

Tháp ép viên PelletTower

Tháp ủ phân CompoTower

Thông gió phối hợp dọc chuồng và ngang chuồng CombiTunnel Ventilation

Trạm cho ăn điện tử phối hợp với khung ô chuồng tự do ra vào CallBack Pro

Trạm điện tử cho nái ăn Call-Inn Pro & CallMatic Pro

Trống làm sạch

Tấm sàn

Vít tải cứng

Ô chuồng nái mang thai BD Space

Điều khiển

Điều khiển khí hậu 307pro & 310pro

Đèn Helios

Đèn LED chống ẩm

Ống thông khí trên mái CL 600 & CL 820