Chỉ cần một cuộc gọi, luôn luôn như thế

Chỉ cần một cuộc gọi, luôn luôn như thế

Các thành viên đội kỹ thuật của chúng tôi khắp Châu Á luôn sẵn sàng huy động và đáp ứng nhu cầu ở trại của bạn nhanh nhất có thể. Bạn có thể yên tâm là chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc để bạn có thể trở lại năng suất và hiệu quả tối ưu.

 • Bảo dưỡng thiết bị
 • Sửa chữa
 • Tối ưu hoá
 • Điều chỉnh hệ thống

Đường dây nóng Khẩn cấp 24/7

+603 3348 3599

Đường dây Hỗ trợ theo Nước

Hỗ trợ mức địa phương ở các văn phòng tương thích ở Châu Á.

 • Malaysia
  +603 3348 3599
  (24 giờ)
  +6012 507 5529
  (24 giờ)
 • Indonesia
  (GMT +07:00 giờ)
  +62 8111 218 946
  (24 giờ)
  +62 21 295 80286
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • *Philippines
  (GMT +08:00 giờ)
  +63 998 375 4094
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • *Ấn Độ
  (GMT +5:30 giờ)
  +91 406 907 4133
  (8:30 sáng tới 4:30 chiều)
 • *Việt Nam
  (GMT +07:00 giờ)
  +84 283 939 0949
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Myanmar
  (GMT +6:30 giờ)
  +95 979 158 0777
  (24 giờ)
  +95 943 179 465
  (24 giờ)
 • Thái Lan
  (GMT +7:00 giờ)
  +66 639 029 848
  (24 giờ)
 • Úc/ New Zealand
  (GMT +10:00 giờ)
  +6012 507 5529
  (24 giờ)
 • Nhật Bản
  (GMT +9:00 giờ)
  +81 901 406 3659
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)

*Sau giờ làm việc, vui lòng liên hệ Đường dây nóng Khẩn cấp 24/7. Phí gọi quốc tế có thể áp dụng.

 

Nếu liên hệ dịch vụ trong nước của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ nhà phân phối địa phương của Big Dutchman thông qua trang Liên hệ chúng tôi.