Hệ thống quản lý nguồn cấp thức ăn tự động

Hệ thống quản lý nguồn cấp thức ăn tự động
Dự án trang trại gà đẻ trứng

Dự án trang trại gà đẻ trứng

Khắp Châu Á, Big Dutchman đã tham gia vào xây dựng, trang bị và vận hành các trang trại chăn nuôi hiện đại với công nghệ tiên tiến và dịch vụ đáng tin cậy. Đây là một vài dự án sản xuất trứng gần đây của chúng tôi.

View Projects