Sẵn sàng giao hàng khắp Châu Á

Sẵn sàng giao hàng khắp Châu Á

Chúng tôi không ngại tốn công sức để bảo đảm những yêu cầu phụ tùng được ưu tiên, xử lý và giao hàng một cách hiệu quả. Các đội chuyên gia phụ tùng của chúng tôi có thể đánh giá, cố vấn và hoàn thành các yêu cầu về bộ phận cho cả danh mục sản phẩm và thiết bị của BigDutchman.

 • Xử lý sự cố
 • Nhận diện phụ tùng
 • Phụ tùng sẵn có
 • Đặt phụ tùng
 • Theo dõi đơn hàng
 • Hướng dẫn lắp đặt

Đặt phụ tùng hoặc có câu hỏi?

Hãy liên hệ đại diện bán hàng ở địa phương bạn

HOẶC

Gọi đường dây hỗ trợ của chúng tôi ở nước bạn

Hỗ trợ mức địa phương ở các văn phòng tương thích ở Châu Á.

 • Malaysia
  (GMT +08:00 giờ)
  +603 3348 3599
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +6012 507 5529
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Indonesia
  (GMT +07:00 giờ)
  +62 8111 218 946
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
  +62 21 295 80286
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Philippines
  (GMT +08:00 giờ)
  +63 998 375 4094
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Ấn Độ
  (GMT +5:30 giờ)
  +91 406 907 4133
  (8:30 sáng tới 4:30 chiều)
 • Việt Nam
  (GMT +07:00 giờ)
  +84 283 939 0949
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)
 • Myanmar
  (GMT +6:30 giờ)
  +95 979 158 0777
  (24 giờ)
  +95 943 179 465
  (24 giờ)
 • Thái Lan
  (GMT +7:00 giờ)
  +66 639 029 848
  (24 giờ)
 • Úc/ New Zealand
  (GMT +10:00 giờ)
  +6012 507 5529
  (24 giờ)
 • Nhật Bản
  (GMT +9:00 giờ)
  +81 901 406 3659
  (8 giờ sáng tới 5 giờ chiều)

Nếu liên hệ dịch vụ trong nước của bạn không có trong danh sách, vui lòng liên hệ nhà phân phối địa phương của Big Dutchman thông qua trang Liên hệ chúng tôi hoặc gửi email tới chúng tới ở bdhelpline@bigdutchman.com