Máng ăn tròn to Big Pan 2

Máng ăn tròn to Big Pan 2

Một máng ăn nâng cao

Big Pan 2 là một phiên bản đã cập nhật của Big Pan và mang lại nhiều lợi thế cho người chăn nuôi gà thịt. Máy được tích hợp với máng ăn FLUXX 330 và vì vậy có công nghệ xoay để khoá. Phạm vi áp dụng của loại máng này rất rộng, bao gồm hoàn thiện gà thịt, nuôi gà mái tơ, và nuôi theo lớp. Big Pan 2 tăng hiệu suất gà thịt bằng cách mang lại sự linh hoạt và giảm thiểu việc lãng phí thức ăn.

Ưu điểm

  • Dễ dàng làm sạch vì có bề mặt nhẵn
  • Đi kèm với tính năng đóng lại
  • Có 7 mức thức ăn tuỳ chỉnh
  • Kết hợp với những tính năng của máng ăn FLUXX 330

Kỹ thuật

  • Có lựa chọn chèn giảm lượng cám
  • Đáy máng hình chữ V
  • Có viền cong vào trong để kiểm soát lượng thức ăn cho gà
  • Xoay tự do từ một khớp treo đính kèm