Ổ đẻ RelaxGo

Ổ đẻ RelaxGo

Ổ đẻ tự động cho gà giống hướng thịt (không có hố phân hay tầng lát sàn)

Ổ đẻ RelaxGo phù hợp với gà giống hướng thịt trong suốt quãng đời của chúng, từ gà con một ngày tuổi cho tới giai đoạn cuối.

Ổ đẻ phát triển cùng với chất độn nền - lối vào tổ luôn ở chiều cao tối ưu cho gà, tăng sự chấp nhận tổ của gà mái. Điều này là vì cả hàng tổ được tự động nâng lên dưới trần nhà và hạ xuống sàn lại  sau giai đoạn nuôi dưỡng. 

Ổ đẻ này không có hố phân và tầng lát sàn tương thích. Vận chuyển trứng nhẹ nhàng và tự động bảo đảm chất lượng trứng nở cao với nỗ lực tối thiểu.

Ưu điểm

  • Phù hợp cho cả quãng đời gà, từ gà con một ngày tuổi tới giai đoạn cuối
  • Duy trì ở độ cao lý tưởng cho gà vì tổ được nâng lên dưới trần nhà bằng tay quay trong giai đoạn nuôi dưỡng
  • Tăng sự chấp nhận tổ nhờ lối vào tổ thấp
  • Vận chuyển trứng tự động, nhẹ nhàng để chất lượng trứng nở cao 

Kỹ thuật

  • Không cần hố phân với lát sàn
  • Sắp xếp các khu vực tổ và lối đi linh hoạt
  • Dễ trang bị thêm cho các chuồng nuôi gà giống hướng thịt với các tổ tự động với vận chuyển trứng tự động