Máng ăn tròn cho gà trống

Máng ăn tròn cho gà trống

Tăng cường với máng ăn gà trống

Việc cho gà trống ăn riêng rất quan trọng để đảm bảo tỷ lệ sinh sản cao và chất lượng gà con cao. Vì vậy, cho gà trống ăn riêng với gà mái bằng một loại thức ăn được chế biến đặc biệt đảm bảo gà trống sẽ nhận được một lượng chất dinh dưỡng cân bằng. Ống truyền tải với vít tải (Augermatic) vận chuyển thức ăn tới các máng. Đường cho ăn được nâng cao tới khi gà không chạm tới được máng.

Ưu điểm

 • Phân phối thức ăn nhanh chóng, cùng lúc và đồng đều tới tất cả các máng khắp chuồng nuôi
 • Hệ thống tiết kiệm không gian
 • Chiều cao có thể điều chỉnh để ngăn gà mái chạm tới thức ăn
 • Phù hợp với bất kì chiều dài nào của chuồng
 • Dễ dàng làm sạch với thiết kế máng mở

Kỹ thuật

Máng ăn gà trống đường kính 330 mm

 • 5 thanh ngăn 
 • Phù hợp lý trưởng với 5 tới 9 gà trống
 • Có lựa chọn bao gồm đầu tắt nguồn thức ăn hoặc không
 • Kết nối cố định và ồn định tới ống

Máng ăn gà trống + (Ø 330 mm)

 • Đi kèm với dĩa phân khúc
 • Thiết bị giảm lượng cám bên trong máng