Hệ thống chuồng heo thịt sàn bê tông định hướng phúc lợi vật nuôi Havito

Hệ thống chuồng heo thịt sàn bê tông định hướng phúc lợi vật nuôi Havito

Trại chăm sóc với sàn rắn

Trại chăm sóc Havito tiên tiến với kỹ thuật nâng cao và hệ thống sàn cuộn thu gôm phân và nước tiểu riêng PigT không là gì ngoài một tầm nhìn tương lai được biến thành hiện thực bởi Big Dutchman.

Mục đích của khái niệm chuồng nuôi sáng tạo này là để thoả mãn nhu cầu cuả heo bằng các khu vực chức năng.

Toilet PigT nhanh chóng tách nước tiểu và phân. Phân được loại bỏ khỏi chuồng thường xuyên bằng đai chuyền bằng nhựa được tích hợp với sàn chuồng. Có chảo để gom nước tiêu. Vì thế, phân và nước tiểu ngay lập tức được tách sau khi được thải ra, bảo đảm hầu như không có khí thải ammonia.

Ưu điểm

  • Chất lượng không khí tốt hơn cho cả heo và người vì hầu như không có khí thải NH3, cả trong trại cũng vậy
  • Không cần có sàn đan hay nhựa và không có chất thải dưới sàn (gầm chuồng), vì chuồng có cấu trúc và sàn rắn toàn bộ
  • Dễ bổ sung vật liệu hữu cơ và thức ăn thô
  • Phù hợp với việc nuôi heo thịt đuôi dài
  • Phúc lợi của heo được chăm sóc vì khí thải ammoniac rất thấp
  • Không cần tách thêm vì có hệ thống sấy khô để xử lý thêm cho phân

Kỹ thuật

  • Có "phòng ngủ", "phòng ăn", "phòng vệ sinh" với toilet, và một "phòng chơi" trong mỗi chuồng