Hệ thống ô chuồng nền lót rơm Xaletto

Hệ thống ô chuồng nền lót rơm Xaletto

Một khái niệm tương lai cung cấp một môi trường bền vững và thân thiện với động vật để nuôi dưỡng heo con và heo thịt

Chắc hẳn bạn đã tự hỏi liệu việc chăn nuôi heo trên rơm theo nhu cầu của chúng có mang lại lợi nhuận hay không? Chắc chắn rồi! Xaletto, một khái niệm sàn rơm thân thiện với vật nuôi và có thể bảo vệ môi trường mang tới một hệ thống hiệu quả cho cả việc nuôi heo thịt và nuôi dưỡng heo con. Nó có thể được sử dụng trong các trại thông gió ngoài trời hoặc trong các nhà đóng.

Một khái niệm sàn rơm cực kì hiệu quả, Xaletto là kết quả của những nỗ lực của Big Dutchman, một nông dân đầy kinh nghiệm, và nhà sản xuất thức ăn BrÖring.

Những thứ cần thiết để kiểm tra để giúp khái niệm Xaleto thành công bao gồm một khái niệm cho ăn lý tưởng, quản lý rơm tiết kiệm nhân công, quản lý nước tối ưu, và một khái niệm thông gió được thích nghi tốt.

Ưu điểm

  • Thân thiện với môi trường và vật nuôi
  • Bảo đảm sức khoẻ xuất sắc cho vật nuôi và phù hợp với heo chưa bị nhốt
  • Ngăn heo khỏi có các hành vi hung hăng với nhau vì chúng dựa vào rơm cho nguồn thức ăn
  • Giữ chi phí xây dựng các trại mới thấp vì không có bùn thải hay phân chảy tràn
  • Ít hơn 20% khí thải so với các hệ thống rơm khác trong các nhà đóng
  • Cung cấp phân ủ giàu dinh dưỡng, chất lượng vượt trội, và có thể đem bán vì hệ thống cho phép phân đang phân huỷ được ủ sau mỗi lô

Kỹ thuật

  • Cần 50% ít rơm hơn so với số lượng được khuyến nghị bởi Hiệp hội Công nghệ và Cấu trúc trong Nông nghiệp Đức (KTBL)