Điều khiển

Điều khiển

Máy tính sản xuất 510<em>pro</em> cho việc cho ăn

Theo dõi và kiểm soát chính xác việc cho ăn là một phần tối quan trọng để bảo đảm heo nái và heo con duy trì sự khoẻ mạnh trong lúc phát triển. Điều khiển của Big Dutchman cho việc cho ăn tự động là một cách được hỗ trợ bằng máy tính và an toàn để cung cấp dinh dưỡng tối ưu hoá cho tất cả các con heo thuộc bất kì giai đoạn phát triển nào.

Được điều khiển thông qua hệ thống quản lý BigFarmNet, máy tính sản xuất 510pro làm cho việc quản lý thức ăn trở nên đơn giản. Từ lúc phân chia phần thức ăn tới vận chuyển, phân phát và theo dõi, mọi thứ có thể được thực hiện chính xác, đúng thời điểm và hiệu quả.

Ưu điểm

  • Dễ sử dụng các điều khiển với hiển thị tổng quát và các trạng thái hiện tại 
  • Giảm sự can thiệp của con người để vận hành không bị lỗi 
  • Vận hành trực quan với các dữ liệu cho ăn hữu dụng 
  • Luôn luôn cập nhật thông tin từ bất cứ đâu với hệ thống BigFarmNet
  • Vận hành việc cho ăn cực kì hiệu quả và giảm thiểu hao hụt

Kỹ thuật

Máy tính sản xuất 510pro bao phủ tất cả các mặt của việc cho ăn, bao gồm: 

  • Cân phân loại 
  • Cho ăn dạng lỏng và khô 
  • Trạm điện tử cho nái ăn ESF 
  • Cho ăn từng cá thể nái trong khu vực đẻ 
  • Cho heo con theo mẹ ăn