Bộ thiết bị định lượng cám chính xác cho từng cá thể nái EasySlider

Bộ thiết bị định lượng cám chính xác cho từng cá thể nái EasySlider

Một hệ thống cho ăn cải thiện đáng kể việc tiêu hoá và nguồn sữa của heo nái

EasySlider là một thiết định lượng điều khiển bằng máy tính được lắp dưới bộ phân phối dung tích trong các chuồng , cho phép heo nái quyết định thời gian và lượng thức ăn của chúng. Tất cả những gì heo nái phải làm là kích hoạt một con lắc trong ống thức ăn, và nếu con nái có quyền nhận thức ăn, máy sẽ phân phối một phần ăn. Khi thời gian ăn được xác định trước đã qua, heo nái có thể đòi phần tiếp theo, bảo đảm việc giao thức ăn được đo lường và kiểm soát.  

Sử dụng cùng với hệ thống Quản lý BigFarmNet - một biểu đồ thức ăn cá nhân có thể được đặt cho từng heo nái với các bữa ăn được tự động phân phối trong suốt một ngày, lên tới 5 lần.

Ưu điểm

  • Ngăn ngừa việc hao hụt heo theo mẹ vì heo nái được tự do quyết định thời gian ăn
  • Giảm việc lãng phí thức ăn và không có thức ăn cũ trong máng nhờ việc cho ăn cá nhân trong chuồng đẻ
  • Cải thiện vệ sinh nhờ luôn có thức ăn tươi trong máng
  • Môi trường không căng thẳng cho heo con và heo nái vì hệ thống không ồn khi vận hành
  • Dễ làm sạch và chi phí bảo trì tối thiểu vì bộ định lượng có thể tháo dỡ và ống thức ăn có đầu vào ở phía trên
  • Giá cả phải chăng và hiệu quả

Kỹ thuật

Sủ dụng hệ thống điều khiển BigFarmNet, EasySlider có thể được cấu hình để: 

  • Có thể đặt lượng thức ăn cho mỗi heo nái mỗi ngày 
  • Theo dõi hành vi ăn và sức khoẻ 
  • Cài đặt thời gian ăn