Hệ thống cấp sữa lỏng ấm nâng cao CulinaFlexpro

Hệ thống cấp sữa lỏng ấm nâng cao CulinaFlexpro

Cho ăn tự động với van thức ăn

Hệ thống CulinaFlex pro sử dụng một van thức ăn để phân phối thức ăn tự động kiểm soát bằng thời gian. Có cảm biến bên trong máng để xác định máng trống hay còn thức ăn bên trong cho heo con. 

Hệ thống cho ăn đạt giải thưởng này rất vệ sinh và giảm việc cho quản lý heo nái vì máy tự động và không cần tách ghép đàn, loại bỏ nhu cầu cho heo nái cho bú hộ.

Ưu điểm

  • Tăng khả năng sinh sản của heo nái sau khi cai sữa và giảm việc sụt cân, làm tăng sức khoẻ heo nái để cho phép chúng đẻ thêm nhiều lứa
  • Giảm sự mệt mỏi từ việc cho bú cho heo nái và bảo đảm một thời kỳ bú sữa không căng thẳng
  • Heo con có cân nặng cao hơn lên tới 1 ký và trọng lượng cai sữa của heo con đồng đều hơn
  • Ít hao hụt heo con theo mẹ hơn và heo con chất lượng vượt trội hơn
  • Khởi đầu dễ dàng hơn trên sàn phẳng vì heo con đã quen việc ăn từ cốc

Kỹ thuật

  • Không cần tách ghép đàn và cung cấp thức ăn 24 giờ