Băng tải phân

Băng tải phân

Hiệu quả, vệ sinh, và đơn giản

Thu gôm phân từ chuồng gà là một phần quan trọng của việc duy trì chuồng. Thông thường, thu gôm phân sẽ để lại mùi, phát khí thải ô nhiễm, làm cho môi trường trại trở nên khó  chịu. Băng tải phân được hình thành với tất cả các yếu tố trên. Bộ cuối của băng tải được mạ kẽm để chống ăn mòn tuyệt đối. Băng tải polypropylene thu phân từ trong các chuồng và được dọn trên mỗi tầng bằng cào băng phân đơn hoặc kép.

Ưu điểm

  • Thu gom phân từ trong các lồng
  • Giữ các điều kiện vệ sinh xuyên suốt khi hoạt động
  • Ít thải khí gây ô nhiễm và mùi
  • Cung cấp một môi trường trại thoải mái
  • Bảo vệ khỏi sự ăn mòn

Kỹ thuật

  • Phân được thu gom bởi các băng tải Polypropylene trong các chuồng