Đèn tiết kiệm FlexLED Eco

Đèn tiết kiệm FlexLED Eco

Đèn LED gọn nhẹ với tỉ lệ giá và hiệu suất hấp dẫn

FlexLED eco là một đèn LED nhỏ với đầu ra tương tự với bóng đèn 25 watt. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, chúng tôi cũng có một phiên bản trong suốt. Quá trình lắp đặt giống với các đèn FlexLED khác. 

FlexLED eco tiêu chuẩn phát ra một chùm tia sáng tập trung, phù hợp để soi sáng một máng ăn tròn, chẳng hạn. Ánh sáng từ FlexLED eco phiên bản trong suốt được phân tán ở mọi hướng, làm cho chiếc đèn này là giải pháp lý tưởng cho khu vực bên dưới chuồng nuôi.

Ưu điểm

  • Có thể trang bị thêm dễ dàng vào bất kì hệ thống hiện hữu nào
  • Chiếm rất ít diện tích
  • Quá trình lắp đặt dễ dàng
  • Tỉ lệ giá : hiệu suất hấp dẫn

Kỹ thuật

  • Đèn LED nhỏ với đầu ra giống với bóng đèn 25 watt
  • Có phiên bản trong suốt
  • Phiên bản tiêu chuẩn phát ra một chùm tia sáng tập trung
  • Phiên bản trong suốt phân tán ánh sáng khắp mọi hướng