Hệ thống chuồng thả tự do Natura Nova

Hệ thống chuồng thả tự do Natura Nova

Dành cho sản xuất trứng hữu cơ, thả tự do và chuồng gà đẻ trứng

NATURA Nova là hệ thống chuồng kinh điển của Big Dutchman với đặc điểm riêng biệt là ổ đẻ dưới cùng, thức ăn và nguồn nước đều ở cùng một tầng.

Ưu điểm 

  • Dễ dàng cho gà mái tiếp cận, tăng sự chấp nhận ổ đẻ
  • Cho phép nhân viên trang trại quan sát tốt đàn gà
  • Cho phép gà có những bước nhảy nhỏ giữa các khu vực chức năng để nghỉ ngơi, ăn uống và đẻ trứng, nhờ vào thiết kế theo bậc
  • Cung cấp nhiều diện tích hơn cho gà mái di chuyển vì 100 phần trăm sàn chuồng là diện tích gà bới
  • Tận dụng tốt bề mặt chuồng vì có diện tích có thể sử dụng lớn
  • Giảm mức độ ammoniac trong không khí và cải thiện điều kiện vệ sinh trong trang trại, vì việc thu gom phân được cái băng tải phân thực hiện dưới các tầng và vận chuyển ra ngoài
  • Dễ dàng cho gà mái thích ứng với chuồng sau khi được di chuyển vào vì thức ăn và nước uống luôn có sẵn
  • Giảm các ổ mạt gà và tăng sức khoẻ nhờ thiết kế thông minh

Kỹ thuật     

  • Đường nối được nâng cao giúp kiểm tra gà mỗi ngày
  • Ban đầu, hệ thống có thể đóng lại dễ dàng với lưới