Thang tải ST

Thang tải ST

Phù hợp cho các hệ thống ngắn, vận chuyển trứng một cách bảo đảm

Mặc dù là một hệ thống tiêu chuẩn, ST là một thang tải trứng thông minh có thể vận chuyển trứng lên xích tải theo mẫu nhất định để đảm bảo không có trứng nào được vận chuyển lên những bậc đã chật chỗ. Nếu trại có gà thuộc nhiều lứa tuổi, ST cũng có thể được sử dụng để thu gôm trứng theo từng hàng hoặc từng đàn với năng xuất vận chuyển tương thích với năng xuất đẻ trứng.

Hệ thống bánh xe định lượng, dây chuyền, lưới và băng tải hoạt động song song  đồng bộ để chuyển trứng ở nhiều độ cao khác nhau - dù là cho việc thu gôm thủ công hay tự động.

Bánh xe định lượng vận chuyển trứng lên thang tải, từ chỗ trứng được di chuyển xuống tới lưới trượt ở phía dưới. xích tải sẽ quay đầu ở đây và vận chuyển trứng đi lên độ cao mong muốn, nơi trứng được chuyển lên băng tải ngang chuồng. Việc chuyển trứng có thể làm được ở bất cứ độ cao nào, nhưng độ cao tiêu chuẩn là 2.10 m (Q210) để đảm bảo có một khoảng trống cao 1.95 m. Nếu cài đặt thu gôm trứng thủ công, độ cao chuyển trứng sẽ là 80 cm (Q 80). 

Ưu điểm

  • Năng xuất thu gôm trứng cao lên đến 16,500 trứng mỗi giờ, mỗi thang tải trứng, tuỳ vào cấu hình hệ thống
  • Dễ dàng tiếp cận mọi hàng lồng mà không bị cản trở
  • Khu vực cuối cùng cần ít diện tích
  • Phù hợp với mọi kiểu chuồng

Kỹ thuật

  • Chỉều cao tiêu chuẩn ở 2.10 m để có một chiều cao trống tối thiểu ở 1.95 m
  • Chiều cao thu gôm thủ công có thể đặt ở 80 cm