Hệ thống thu gôm trứng EggCellent-DT

Hệ thống thu gôm trứng EggCellent-DT

Hệ thống thu gôm trứng hiệu quả

EggCellent-DT là một hệ thống thu gôm trứng lớn vận chuyển trứng trực tiếp từ băng tải trứng đến thang tải. Hệ thống mang lại sự dễ dàng, thoải mái, và chính xác trong việc vận chuyển trứng. Hệ thống sử dụng bộ chuyển hướng phân tán trứng khắp chiều rộng của thang tải.

Ưu điểm

 • Không cần cột đẩy và băng chuyền thanh vì hệ thống có tích hợp băng tải trứng
 • Cho phép vận chuyển trứng trực tiếp từ băng tải trứng tới thang tải
 • Có năng xuất thu gôm lớn
 • Phù hợp với mọi kiểu chuồng
 • Bảo đảm vận chuyển trứng an toàn
 • Dễ dàng điều chỉnh và lắp đặt
 • Vận chuyển trứng qua luới thép để bảo đảm đất và trứng có vỏ mềm được gom vào thùng sau khi rơi khỏi lưới 
 • Có thể thu gôm trứng cùng lúc từ nhiều tầng
 • Cần bảo trì tối thiểu
 • Dễ dàng tiếp cận mọi hàng trứng hơn vì có thu gôm ngang chuồng

Kỹ thuật

 • Cần một motor
 • Chiều rộng của băng tải trứng là 95 mm