Egg Smart

Egg Smart

Hệ thống thu gôm trứng tự động

EggSmart là một hệ thống vận chuyển trứng được cải thiện rất nhiều và rất hiệu quả, sử dụng rất ít không gian đặt cuối. Đầu tiên, hệ thống vận chuyển trứng từ băng tải dọc tới thang tải và cuối cùng lên các băng tải ngang chuồng. Hệ thống không cần nhiều không gian và bảo đảm đầu ra chất lượng trong một không gian nhỏ. Hệ thống EggSmart không cần thêm bộ chỉnh liều lượng. Để ngăn đất và trứng không có vỏ đến thang tải, băng tải thanh ngang được sử dụng như một cơ chế làm sạch.

Ưu điểm

  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
  • Gíup vận chuyển một lượng trứng lớn
  • Bảo đả vận chuyển trứng trơn tru
  • Chi phí duy trì phải chăng vì không cần đơn vị định lượng
  • Có thể tiếp cận tất cả các hàng chuồng một cách dễ dàng vì sử dụng cơ chế thu gôm ngang chuồng
  • Cần ít không gian chứa vì hệ thống có ít bộ phận
  • Băng chuyền chống ăn mòn cao vì được làm từ nhựa được cường lực với sợi thuỷ tinh

Kỹ thuật

  • Thu gôm trứng cùng lúc lên tới 4 tầng
  • Số tầng cao nhất là sáu
  • Năng xuất vận chuyển lớn nhất là khoảng 9000 trứng/giờ/hàng