Ống bức xạ

Ống bức xạ

Cơ chế sưởi ấm để kiểm soát nhiệt độ

Là một trong những máy sưởi tiết kiệm chi phí nhất, ống bức xạ có cơ chế bảo đảm hoạt động hiệu quả. Máy có thể được sử dụng cho tất cả các loại trang trại vì có nhiều chiều dài khác nhau. Máy có gương phản chiếu mạ nhôm và thành tạo trong việc kiểm soát hình dáng ngọn lửa trong ống.

Ưu điểm

  • Ống thép nung cường lực sự bền bỉ
  • Có thể sử dụng propane hoặc khí tự nhiên
  • Có khung treo gắn vào ống
  • Có thể làm bốc hơi nước từ bên trong ống

Kỹ thuật

  • Bức xạ lên tới 150,000 btu và đi kèm với gương phản chiếu mạ nhôm
  • Chiều dài từ 30 tới 50 feet
  • Có model đẩy và kéo
  • Có đánh lửa trực tiếp và đầu đốt bằng gang
  • Hình dáng ngọn lửa trong ống được kiểm soát