Hệ thống tách và lọc phân di động MemFis Mobile

Hệ thống tách và lọc phân di động MemFis Mobile

Một hệ thống tách và lọc di động tự động, linh hoạt, và hiệu quả

Sự tận dụng của bùn thải sản xuất bởi các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn bằng một cách bền vững với môi trường và tiết kiệm chi phí đã luôn là một thử thác cho chủ của các doanh nghiệp đó, đặc biệt những doanh nghiệp ở địa điểm chăn nuôi gia súc nhièu.

Hơn thế nữa, việc vận chuyển bùn tới một nơi xa không tốt cho túi tiền cho lắm. Cũng không có nhiều đất nông nghiệp gần bên đầy đủ các chất dinh dưỡng như phốt pho và ni tơ. Với tất cả các yếu tố này, nhu cầu xử lý bùn hiệu quả và phân huỷ từ các nhà máy khí sinh học đang tăng đáng kể.

Big Dutchman đã phát triển một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề này với hệ thống tách và lọc di động MemFis sẵn sàng để kết nối.

Ưu điểm

 • Một hệ thống bền vững cho môi trường, đặc biệt những vùng có nhiều chăn nuôi gia súc
 • Xử lý chất nền đầu vào hoàn toàn tự động qua một quá trình hai bước
 • Cùng với bùn phân heo và gia súc, máy cũng thích hợp cho bùn thải từ các nhà máy khí sinh học
 • Một hệ thống tiết kiệm chi phí và linh hoạt có thể sử dụng ở nhiều địa điểm dựa vào yêu cầu
 • Các chất rắn được tách có thể đóng viên và sấy khô hoặc sử dụng sau này ở các nhà máy khí sinh học
 • Dễ phân tán hoặc phun xịt dịch lọc với mật độ dinh dưỡng thấp trên đất trồng trọt

Kỹ thuật

 • Hệ thống tích hợp mô đun siêu lọc tiên tiến và và được cấp bằng sáng chế
 • Mỗi năm lên tới 14,000 m3 chất nền đầu vào có thể được lọc và tách bởi hệ thống
 • Hệ thống không cần giấy phép xây dựng và được giao trong container cao 40 feet
 1. 40-foot container
 2. One connection for the input substrate and one connection for the liquid proportion after separation or ultrafiltration
 3. Screw press separator
 4. Sedimentation tank for the liquid proportion after separation
 5. Ultrafiltration storage tank
 6. Ultrafiltration module
 7. Pump skid for all Ultrafiltration sensors and technology
 8. Control cabinet for fully automatic aontrol of MemFis mobile
 9. Discharge of the solids with a conveying auger