Lọc không khí Pollo-M

Lọc không khí Pollo-M

Máy lọc khí được kiểm nghiệm cho chuồng nuôi gà thịt

Pollo-M là một máy lọc khí hóa học một giai đoạn được dùng trong việc nuôi gà thịt. Bộ lọc được lắp ngang trong tháp khí thải để có bề mặt tiếp xúc lớn.

Hệ thống lọc khí của chúng tôi dược theo dõi bằng cảm biến độ dẫn nhiệt và đồ đo pH, để đảm bảo nước xử lý đạt độ pH ≤ 3.3 để tẩy hiệu quả và loại bỏ ammoniac khỏi khí thải. Để làm được điều này, nước xử lý được phun lên bao bì sau khi được axit hoá tự động bởi axit sunfurit.

Ammoniac trong không khi được hoà tan thành ion ammonium. Nước xử lý chứa ion sunphat sẽ phản ứng với ion ammonium để tạo muối phân bón ổn định ammonium sulphate - thành quả cuối cùng. 

Ưu điểm

  • Bảo đảm khí thải ammoniac và khí bụi tối thiểu
  • Đã qua Bài kiểm tra DLG Signum của Hội Đồng Nông Nghiệp Đức (Báo cáo Kiểm Tra 6344)
  • Giảm sức cản khí nhờ diện tích bề mặt tiếp xúc của bộ lọc lớn dẫn đến tiêu thụ năng lượng ít hơn
  • Công nghệ bơm nước xịt hiệu quả để giảm năng lượng
  • Có thể điều khiển từ xa
  • Dễ tiếp cận
  • Yêu cầu bảo trì thấp
  • Ghi lại tất cả những dữ liệu quan trọng trong hệ thống dữ liệu