Máy tín cân gà ComScale

Máy tín cân gà ComScale

Máy tính cân là một giải pháp độc lập cho việc cân gia cầm

ComScale là một máy tính cân độc lập có thể được lắp đặt vào một chỗ cố định trong phòng dịch vụ hoặc sử dụng như một chiếc cân di động chạy bằng pin. Tất cả các cân nặng sẽ được lưu trực tiếp vào máy tính cân hoặc chuyển tới PC bằng mô đun bộ nhớ để phân tích bằng bản kê hoặc đồ thị. 

Ưu điểm

  • Lưu tất cả các cân nặng được đo trực tiếp vào máy tính cân hoặc chuyển dữ liệu tới PC bằng một mô đun bộ nhớ
  • Nhanh chóng chuyển dữ liệu mỗi ngày tới PC (không dây) hoặc điện thoại (qua tin nhắn)
  • Dễ dàng phân tích dữ liệu bằng bản kê hoặc đồ thị bằng phần mềm tương thích (tuỳ chọn)
  • Tự động so sánh với một biểu đồ định sẵn để giúp nhận diện sự khác thường

Kỹ thuật

  • Máy tính cân là một thiết bị độc lập có thể lắp đặt ở một chỗ cố định trong phòng dịch vụ hoặc sử dụng như cân di động chạy bằng pin
  • Cân gia cầm có thể kết nối với ComScale bao gồm cân treo Swing 20, Swing 100, cân Incas 2 và IncasCompact
  • Tất cả các giá trị số liệu trọng lượng gà được cân đo có thể lưu trực tiếp trong máy tính cân hoặc chuyển đến PC bằng một mô đun bộ nhớ
  • Phiên bản GSM cho phép dữ liệu được chuyển mỗi ngày tới PC thông qua modem GSM (không dây) hoặc tới điện thoại di động bằng tin nhắn