Máng uống Pekino

Máng uống Pekino

Ly uống nước thân thiện với động vật dành cho vịt

Pekino là máng uống nước cho vịt được phát triển cùng với Đại học Khoa học Ứng Dụng Osnabrück và các chuyên gia kinh nghiệm khác. Đồ uống Pekino đạt được những yêu cầu tự nhiên và sinh học của vịt về nước uống. Thiết kế đặc biệt của ly giúp vịt dễ dàng uống từ ly, rửa mỏ và có thể ngụp cả đầu. Đây là những điều kiện tiên quyết quan trọng để giữ vịt khoẻ mạnh, dẫn đến những kết quả vỗ béo lí tưởng.

Ưu điểm

 • Đạt các yêu cầu sinh học của vịt bằng cách cung cấp nước một cách thân thiện với động vật
 • Cho phép vịt dễ dàng uống từ ly, rửa mỏ và ngụp cả đầu
 • Hệ thống cho phép vịt sinh hoạt tự nhiên như nhúng ướt rồi vảy, căng, và rỉa lông
 • Nhiều nước có thể chảy vào ly hơn khi vịt đẩy con lắc di động
 • Giảm lãng phí nước vì bị tràn

Kỹ thuật

 • Ly hình phễu sâu
 • Con lắc di động cho phép vịt tự cho nước chảy vào ly
 • Vành đặc biệt để trả lại nước
 • Đạt những yêu cầu trong Phần 11, đoạn 2 của "Những khuyến khích về vịt nhà" của Hội đồng Châu Âu
 • Pekino là nguồn nước bổ sung và nên được kết hợp với núm uống thông dụng
 • Đường đồ uống nên được lắp trên các sàn nhựa nếu có sử dụng