Máy sưởi JetMaster

Máy sưởi JetMaster

Máy sưởi với 100 phần trăm đầu ra nhiệt

JetMaster là một máy sưởi đã được thử nhiệm và đã là một phần của bộ sưu tập sản phẩm của Big Dutchman qua nhiều năm. Máy sưởi JetMaster vận hành với khí tự nhiên và propane cũng như dầu nhiên liệu và được kiểm soát bởi máy điều nhiệt. Nhờ giám sát lửa mà nguồn cung caáp khí sẽ bị ngắt nếu máy sưởi không bật được lửa hoặc nếu ngọn lửa bị tắt.

Quạt ở bên trong máy mang lại một phạm vi khuếch rộng và phân phối khí ấm quanh chuồng một cách hiệu quả. Bộ điều khiển tự động (ACU) cung cấp thông tin về trạng thái hoạt động của máy sưởi.

Ưu điểm

  • Ngăn ngừa thất thoát nhiệt - nhiệt được tạo ra sẽ 100% mang lại lợi ích cho gà 
  • Phân phối khí ấm khắp chuồng một cách lý tưởng
  • Dễ lắp đặt và sử dụng
  • Tỉ lệ giá / công suất hấp dẫn

Kỹ thuật

  • Không cần kết nối với ống khói
  • Có thể vận hành với khí tự nhiện, propane hoặc dầu nhiên liệu
  • Điều khiển bởi máy điều nhiệt
  • Bộ điều khiển tự động (ACU) cung cấp thông tin về trạng thái hoạt động của máy sưởi