Rèm tường bên hông

Rèm tường bên hông

Duy trì chất lượng không khí cao

Rèm tường bên hông bảo đảm nhiệt độ lý tưởng trong chuồng nuôi. Hơn thế nữa, nó tối ưu hoá sự thông khí để cung cấp một giải pháp kín gió. Trong những trường hợp khẩn cấp như khi bị mất điện, rèm cửa bên hông sẽ có ích bằng cách cung cấp một luồng khí sạch xuyên suốt chuồng nuôi.

Ưu điểm

  • Gía cả phải chăng, chất lượng, và dễ dàng quản lí
  • Cơ chế kín khí 
  • Bảo đảm nhiệt độ lý tưởng trong chuồng

Kỹ thuật

  • Bạn có thể sử dụng ba lớp
  • Canh chỉnh dây kéo cần nhiều nhân công
  • Để ngăn ngừa nước đọng trên rèm, cần có mái che trên mái
  • Cần lắp đặt lưới thép sau rèm để giữ rắn và thú gặm nhắm khỏi chuồng nuôi
  • Rèm nên được lắp đặt với lề 0.4m được chừa ở trên và dưới