Cửa chớp Multivent 10M / 17M

Cửa chớp Multivent 10M / 17M

Cung cấp khí sạch trên diện tích bề mặt rộng

Được sử dụng để thông gió dọc chuồng như cửa nạp khí hoặc để thông gió thêm trong mùa hè, vạt cửa của MultiVent đóng chắc chắn trong mùa đông và được cách nhiệt đủ để giảm thiểu việc mất nhiệt. Có phiên bản vạt không cách nhiệt cho khí hậu nóng hơn ở Châu Á.

Ưu điểm

  • Tốc độ thông khí cao
  • Dễ dàng kiểm soát dòng khí và hướng khí
  • Giảm thiểu việc mất nhiệt vì vạt cửa được cách nhiệt
  • Bản tính rất linh hoạt của MultiVent

Kỹ thuật

  • Thiết bị trung tâm CL 175 hay EWA được sử dụng để kiểm soát lượng khí vào cửa MultiVent