Cảm biến DOL 53

Cảm biến DOL 53

Cảm biến NH3 đầu tiên để liên tục đo mật độ ammoniac trong không khí trong chuồng

DOL 53 là một cảm biến NH3 điện hoá, ổn định lâu dài được phát triển bởi công ty Dräger, và tập đoàn Big Dutchman là nhà cung cấp thiết bị đầu tiên và duy nhất cung cấp thiết bị này.

Thiết bị theo dõi vĩnh viễn mật độ ammoniac trong không khí trong chuồng, cho phép điều khiển khí hậu trong chuồng dựa và dữ liệu từ cảm biến. DOL 53 rất mạnh mẽ và phù hợp để sử dụng trong các cơ sở chăn nuôi.

Ưu điểm

  • Đo lường mật độ NH3 trong không khí trong chuồng một cách chuẩn xác và liên tục
  • Cảm biến đáng tin cậy với phạm vi đo lường bao gồm các mật độ thường gặp trong ngành sản xuất chăn nuôi
  • Dễ dàng kết hợp vào các chuồng có sẵn và các hệ thống kiểm soát khí hậu 
  • Mạnh mẽ và đáng tin cậy
  • Dễ dàng lắp đặt

Kỹ thuật

  • Đầu ra tương tự 0 tới 10 V
  • Các máy tính khí hậu ViperTouch và 307pro có thể nhận và xử lý dữ liệu cung cấp bởi máy cảm biến để điều hoà khí hậu trong chuồng
  • Thiết bị báo động AC Touch có thể ghi lại dữ liệu và sử dụng BigFarmNet để phân tích chúng