Báo động nước

Báo động nước

Báo động nước điện tử

Để kiểm soát mực nước trong những đường dẫn nước uống, Big Dutchman đã giới thiệu hệ thống cảm biến báo động nước. Nó có thể hoạt động với điều khiển ViperTouch hoặc AMACS. Cấu hình của phần mềm Layer trong ViperTouch rất quan trọng cho việc tích hợp để mang lại kết quả.

Ưu điểm

  • Giúp giảm lãng phí nước và cải thiện an toàn cho các con vật
  • Kiểm soát một cách hiệu quả lên tới 64 đường dẫn nước uống khi được cấu hình với ViperTouch

Kỹ thuật

  • Phải sử dụng phần mềm phiên bản 6.6.1 hoặc cao hơn trong ViperTouch để trang bị thêm
  • Khuyến khích sử dụng cáp được chứng nhận để ngăn ngừa lỗi và các vấn đề EMC