Băng chuyền phân ngang chuồng

Băng chuyền phân ngang chuồng

Tự động vận chuyển phân

Băng chuyền phân ngang chuồng giúp thu gôm phân khỏi chuồng nuôi dễ dàng, nhanh chóng, và hiệu quả. Nó là một hệ thống tự động, thu gom phân ở hướng ngang chuồng của hàng chuồng. Sau khi thu phân ở bên lề, Băng chuyền phân ngang chuồng vận chuyển nó khỏi chuồng nuôi rồi thả vào một băng tải được nâng cao để vận chuyển.

Ưu điểm

  • Thu gôm phân hiệu quả nhờ cơ chế tự động
  • Hiệu suất đồng đều giữa các vị trí
  • Thu gom phân ở trung tâm

Kỹ thuật

  • Băng chuyền phân ngang chuồng vận chuyển phân ngang ra khỏi chuồng và thả vào một băng chuyền được nâng cao