Sàn nhựa nâng cao

Sàn nhựa nâng cao

Hệ thống lót sàn gia cầm chắc chắn

Có lựa chọn cả 2 chuẩn và gắn lồng vào nhau, các sàn nhựa này phù hợp với cả sàn nâng cao và sàn thấp. Các lỗ lớn hơn bảo đảm phân dễ rơi qua sàn và linh hoạt đủ để sử dụng trong bất kì cấu hình nào.

Tiện để sử dụng và làm sạch hơn các phương pháp lát sàn truyền thống vì sàn cho phép chất thải rớt qua dễ dàng xuống nền nhà. Điều này dẫn đến độ vệ sinh cao hơn để giữ đàn gà khoẻ mạnh bằng cách giảm thiểu những ca viêm da chân và tổn thương ức trong khi tăng tỉ lệ tăng trưởng và chuyển hoá thức ăn.

Ưu điểm

  • Dễ dàng thiết lập và lắp ráp, phù hợp với sàn nâng cao và sàn thấp 
  • Lựa chọn lồng vào nhau tăng độ chắc chắn và độ an toàn trong các nhà nâng cao  
  • Dễ dàng làm sạch khi sử dụng cùng với máy rửa sàn của Big Dutchman 
  • Yêu cầu bảo trì thấp

Kỹ thuật

  • Kích thước:
  • Tiêu chuẩn: 1008mm x 500mm hoặc 1208mm x 500mm
  • Lồng vào nhau: 1000mm x 500mm 
  • Kích thước lỗ: 20mm x 24mm 
  • Màu: Trắng