Xích tải thức ăn gà trống

Xích tải thức ăn gà trống

Hệ thống cho ăn bằng xích tải được thiết kế đặc biệt cho gà trống giống hướng thịt

MaleChain là một hệ thống cho ăn bằng xích tải được thiết kế đặc biệt cho gà trống giống hướng thịt. Gà trống được cho ăn riêng vì chúng được cung cấp một loại thức ăn được trộn đặc biệt để khuyến khích tỉ lệ sinh sản cao và chất lượng gà con tốt.

Hệ thống bao gồm cả một vòng xích tải chỉ trong một máng. Hệ thống cho ăn tiết kiệm không gian này là một đường cấp thức ăn hoàn chỉnh với thức ăn được chuyền bằng xích tải thức ăn Challenger.

Ưu điểm

 • Khuyến khích làm trơn mỏ tự nhiên và vì vậy rất phù hợp với gà trống với mỏ chưa được cắt tỉa
 • Có thể kiểm tra gà trong khi chúng ăn
 • Phân phối thức ăn khắp chuồng nuôi nhanh chóng
 • Hệ thống tiết kiệm không gian
 • Chiều cao có thể điều chỉnh để ngăn gà mái chạm tới thức ăn
 • Phù hợp với bất kì chiều dài nhà nào
 • Dễ dàng làm sạch với thiết kế máng mở
 • Tỉ lệ giá trên hiệu suất tốt

Kỹ thuật

 • Toàn bộ vòng xích tải trong một máng duy nhất - hệ thống cho ăn trong một đường thức ăn hoàn chỉnh
 • Thức ăn được vận chuyển bằng xích tải Challenger
 • Xích tải vận chuyển thức ăn tới từ bồn phễu sang hai phía, gỉam căng thẳng cho gà trống
 • Hệ thống có thể được gắn linh hoạt - trong vị trí đứng hoặc treo từ tường
 • Bồn phễu có thẻ lắp đặt ở phía trước hoặc giữa đường thức ăn