Phân loại trứng EggSort

Phân loại trứng EggSort

Truyền động bàn máy để thu hoạch trứng nhẹ nhàng

EggSort bảo đảm độ trơn tru tối đa trong việc thu hoạch trứng vì hầu như không có các điểm trung chuyển. Đai trứng dọc chạy suốt bàn máy nên không cần thêm bộ truyền động.

Ưu điểm

  • Phù hợp cho việc thu hoạch trứng thủ công
  • Đai trứng được giữ sạch sẽ với bàn chải đai trứng được tích hợp
  • Thiết kế mạnh mẽ và hoàn toàn mạ kẽm để tuổi thọ cao

Kỹ thuật

  • Tốc độ truyền động tiêu chuẩn: 2.6m/phút, có tuỳ chọn VarioSpeed
  • Có lựa chọn nhiều chiều rộng cho đai trứng (2 x 200, 245, 400, và 500 mm)