Hệ thống ép phân viên PelletBox

Hệ thống ép phân viên PelletBox

Đóng viên phân khô với năng xuất khoảng 750 kg một giờ

Hệ thống BD PelletBox đóng viên phân khô hoặc phân ủ, phù hợp với các trang trại hoặc tổ hợp trang trại.

Xử lý dư lượng hợp lý bao gồm việc đóng viên các chất khô để cải thiện việc lưu trữ ổn định và khả năng vận chuyển. Dung lượng phần được gỉam khoảng hai phần ba.

Hơn nữa, hệ thống được cung cấp trong một container tiện dụng, sẵn sàng để kết nối. Điều này làm cho việc di chuyển hệ thống tới các địa điểm khác nhau rất dễ dàng.

Ưu điểm

  • Chất lượng viên cao, hầu như không bị bể
  • Sử dụng công nghệ đo lường và chế biến hiện đại để cho ra chất lượng viên cao
  • Lý tưởng cho việc vận chuyển và lưu trữ
  • Phân tán viên để làm phân bón một cách đơn giản và chính xác
  • Mang lại khả năng tiếp thị linh hoạt, cho các ngành như làm vườn hoặc trồng nho
  • Hệ thống chỉ cần cắm và chạy

Kỹ thuật

  • Làm ra viên với đường kính 5 mm và chiều dài từ 20 tới 30 mm
  • Năng xuất khoảng 750 kg một giờ
  • Dễ nhìn, kiểm soát và theo dõi đơn giản thông qua màn hình cảm ứng
  • Có thể đóng viên các chất dư nông nghiệp khác như bùn thải hoặc rơm