Hệ thống cấp và trộn cám tự động theo liều lượng chính xác DryExact Pro

Hệ thống cấp và trộn cám tự động theo liều lượng chính xác DryExact Pro

Hộp định lượng cám trộn và dựa trên trọng lượng

Hệ thống cho ăn khô DryExact là một ống cho ăn điều khiển bằng máy tính làm nên một hệ thống đóng từ bồn trữ đến các máng ăn. Khi sử dụng cùng với máy trộn thức ăn khô, hệ thống điều khiển bằng máy tính này có thể chuẩn bị, vận chuyển và phân phối hỗn hợp thức ăn cho từng con nái, cho phép bạn cho heo nhiều giai đoạn ăn ở mỗi van. 

Hệ thống cho ăn khô này được sử dụng để vận chuyển và đo lượng thức ăn dạng bột hoặc viên, bằng các van dựa vào cân nặng. Hệ thống được thiết kế theo mô đun và có thể sử dụng cho những kiểu quản lý sau: 

Quản lý heo nái:
• Cung cấp cho hệ thống cho ăn theo yêu cầu CALLMATIC 2 để cho heo nái mang thai ăn theo nhóm
• Cùng lúc cho heo nái mang thai nuôi theo nhóm, heo con và heo thịt ăn
• Cung cấp cho tất cả các loại máng ăn tự động

Ưu điểm

 • Giảm chi phí thức ăn vì mỗi van thức ăn có thể cho heo nhiều ăn nhiều giai đoạn dựa theo tuổi của chúng 
 • Hỗn hợp thức ăn riêng cho mỗi van 
 • Tự động ghi lại số thức ăn mỗi ô chuồng hoặc phòng

Kỹ thuật

 • Lên tới 12 vòng hạn chế
 • Lên tới 12 vòng tự do trong mỗi một vòng hạn chế
 • Lên tới 1000 van thức ăn (lên tới 200 mỗi vòng)
 • Lên tới 32 bồn trữ
 • Lên tới 150 lần cho ăn
 • Lên tới 30 thiết bị định lượng với lượng nhỏ (v.d. cho thuốc hoặc chất khoáng)
 • Lên tới 50 lần mở hộp định lượng
 • Lên tới 8 thời gian biểu ăn