Bộ máng ăn tròn PicNic & PicNic-Jumbo

Bộ máng ăn tròn PicNic & PicNic-Jumbo

Một giải pháp dễ dàng, đáng tin cậy, và hiệu quả

Bộ định lượng bảo đảm cám rơi tự do đến miệng heo. Ngoài những việc khác, bộ này đi cùng với nắp gấp để quan sát nhanh và 2 hoặc 3 núm uống .

Ưu điểm

  • Dễ điều chỉnh lượng thức ăn được phân phối
  • Dòng chảy thức ăn tự do có thể được heo vận hành dễ dàng nhờ cơ chế định lượng xoay 360 độ
  • Giảm thiểu việc lãng phí thức ăn nhờ  vành tiết kiệm thức ăn
  • Dễ thoát nước dư nhờ một lỗ mở nhỏ trong máng
  • Có thể làm sạch kĩ càng dưới máng vì hộp định lượng có máng sâu bằng thép không gỉ đặt ở một khoảng cách so với sàn chuồng
  • Ngăn các cặn vitamin và thuốc đóng lại vì có ống riêng cho nước tuần hoàn

Kỹ thuật

  • Phễu trong suốt chứa được 100L hoặc 200L
  • Dành cho 40 hoặc 70-80 heo cai sữa từ 8 kg
  • Dành cho 40 hoặc 70-80 heo thịt