Máng ăn hộp Multi-Max

Máng ăn hộp Multi-Max

Một hệ thống chắc chắn để cho heo trong giai đoạn nuôi dưỡng hoặc giai đoạn sắp xuất chuồng

Máng ăn MultiMax phân phối thức ăn tới vật nuôi để bảo đảm sự thoải mái và dễ dàng cho chúng.

Ưu điểm

  • Có thể cho heo ăn khô tự do tuỳ ý muốn
  • Dễ điều chỉnh mức thức ăn để phân chia
  • Duy trì điều kiện vệ sinh tuyệt vời và giảm lãng phí với hình dáng máng đặc biệt
  • Chống ăn mòn vì được làm toàn bộ bằng thép không gỉ hoặc thép không gỉ và nhựa

Kỹ thuật

  • 2 tới 6 hộc ăn được sắp xếp ở một hoặc cả hai mặt (2 tới 12 hộc ăn tổng cộng) cho heo sau cai sữa từ 6 tới 30 kg
  • 2 tới 5 hộc ăn được sắp xếp ở một hoặc cả hai mặt (2 tới 10 hộc ăn tổng cộng) cho heo thịt