Chuồng đầu/chia bốn

Chuồng đầu/chia bốn

Chuồng cho ăn dành cho chuồng nuôi heo nái theo nhóm

Việc cung cấp hệ thống chuồng và thức ăn thích hợp cho heo nái đang mang thai đóng một vai trò quan trọng trong việc mang tới thành công kinh doanh. Chuồng chia bốn là một cách đơn giản và tiết kiệm để cung cấp chỗ ở theo nhóm và có thể dễ dàng phù hợp với những yêu cầu cụ thể của trang trại của bạn.

Ưu điểm

  • Tất cả heo nái ăn cùng lúc
  • Có thể giám sát heo nái dễ dàng trong lúc cho ăn
  • Không cần huấn luyện heo nái 
  • Không có hành vi hung dữ trong lúc cho ăn 
  • Bố cục chuồng đơn giản
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí

Kỹ thuật

  • Không gian cho ăn rộng 45-55 cm