Khung ô chuồng của trạm ăn điện tử cho nái ESF

Khung ô chuồng của trạm ăn điện tử cho nái ESF

Khung ô chuồng cho heo mang thai trong chuồng nuôi nái theo nhóm để môi trường tốt hơn

Chuồng theo nhóm có thể cung cấp môi trường tốt nhất cho vật nuôi của bạn khi được quản lý đúng cách. Khung ô chuồng cho heo mang thai cho phép heo nái tự do di chuyển, cải thiện tương tác xã hội và tăng độ thoải mái. Những trang trại heo nái đã chuyển sang chuồng theo nhóm ghi nhận hiệu suất sinh sản hàng đầu và tỉ lệ heo nái tử vong thấp vì heo nái phát triển tốt trong môi trường nhóm.

Ưu điểm

  • Cho phép heo nái tự do di chuyển và sống thoải mái trong một môi trường nhóm
  • Cho heo nái tương tác xã hội
  • Tăng hiệu suất sinh sản
  • Tỉ lệ heo nái tử vong thấp hơn
  • Trạm ăn điện tử cho phép bạn quản lý lượng thức ăn của từng con heo nái riêng