Khung ô chuồng cá thể cho nái mang thai nuôi theo nhóm có cửa sau đóng mở lên xuống BD Flip

Khung ô chuồng cá thể cho nái mang thai nuôi theo nhóm có cửa sau đóng mở lên xuống BD Flip

Chuồng nái mang thai ở theo nhóm với ô chuồng cả thể riêng

Khi sử dụng chuồng riêng, cánh cửa phía sau heo nái được mở và đóng thủ công bằng nhân viên. Khi chuồng mở, heo nái có thể di chuyển tự do trong nhóm.

Ưu điểm

  • Tất cả heo nái có hộc ăn riêng để ăn mà không bị làm phiền
  • Không có hành vi hung dữ trong lúc cho ăn
  • Điều kiện theo dõi tốt cho từng heo nái, không chỉ trong lúc cho ăn, vì mỗi chuồng đều được khoá
  • Cho từng heo ăn thủ công nhờ bộ định lượng cho cám rơi xuống máng nếu hệ thống cho ăn khô được lắp đặt
  • Có thể sử dụng trong khu vực phối giống và khu vực chờ

Kỹ thuật

  • Tách biệt không gian cho ăn