Bồn trữ thức ăn trong /ngoài nhà

Bồn trữ thức ăn trong /ngoài nhà

Dễ dàng lưu trữ các hỗn hợp thức ăn đã sản xuất và nguyên liệu chính

Big Dutchman cung cấp một vài bồn trữ để giúp bạn lưu trữ an toàn các hỗn hợp thức ăn đã sản xuất và các nguyên liệu.

Ưu điểm

  • Có nhiều kích thước làm bằng nhiều vật liệu
  • Có thể tuỳ chính dựa theo nhu cầu của trang trại của bạn

Kỹ thuật

  • Có vít tải đặc biệt dành cho các nguyên liệu chảy chậm