Bồn trữ dạng phểu

Bồn trữ dạng phểu

Lý tưởng cho việc lưu trữ lượng nhỏ

Big Dutchman giúp bạn dễ dàng lưu trữ các thức ăn trộn sẵn và các phụ gia khác với các bồn trữ dạng phểu hiệu quả của chúng tôi. Các loại bồn trữ dạng phểu của chúng tôi bao gồm bồn trữ dạng phểu T100 với 0.5 m3, hopper T150 với 0.65 m3 và bồn trữ với máy khuấy với 0.45 m3 dành cho các hỗn hợp chảy chậm.

Ưu điểm

  • Khả năng lưu trữ hoàn hảo
  • Có thể đặt các kích cỡ khác tuỳ vào nhu cầu của bạn

Kỹ thuật

  • Các chất phụ gia được chuyển từ hòm vào máy trộn bằng vít tải (đường kính 102 mm) hoặc vít xoắn ốc (đường kính 75 mm)
  • Vít tải (đường kính 102 mm) luôn được sử dụng để vận chuyển nguyên liệu trong trường hợp bồn trữ dạng phểu có máy khuấy được sử dụng