Định lượng

Định lượng

Giải pháp định lượng lý tưởng với lượng nhỏ

Các hệ thống định lượng của Big Dutchman được thiết kế với nhiều ngăn có máy trộn để làm cho quá trình định lượng trơn tru. Ngay cả các nguyên liệu thô chảy chậm có thể được dễ dàng xử lý bằng các giải pháp định lượng của chúng tôi để sản xuất hỗn hợp thức ăn chính xác với các chất dinh dưỡng phù hợp.

Ưu điểm

  • Giải pháp lý tưởng cho các lượng nhỏ
  • Có nhiều ngăn và đồ đựng để làm quá trình dễ dàng hơn
  • Dễ làm sạch và chi phí duy trì thấp
  • Giải pháp cực kì di động

Kỹ thuật

  • Thùng cân tương thích có sức chứa tốt
  • Đo chính xác trong vòng 10 grams