Phần mềm quản lý BigFarmNet

Phần mềm quản lý BigFarmNet

Hệ thống quản lý và Kiểm soát Trang trại Thông Minh

Những thiết bị số rất cần thiết cho việc giữ trang trại của bạn vận hành hiệu quả, và hệ thống BigFarmNet giúp bạn đạt được chính điều đó. Đây là một phần mềm quản lý và điều khiển độc nhất giúp trang trại của bạn có nhiều lợi nhuận hơn bằng cách làm cho quá trình số hoá dễ dàng và giữ mọi thứ nhanh chóng và an toàn. Hơn 7000 giấy phép của hệ thống BigFarmNet đã được cấp khắp thế giới cho đến nay.

Ưu điểm

  • Dễ theo dõi và cập nhật những gì xảy ra trong chuồng trại
  • Thuận tiện và nhanh chóng vì tất cả các dữ liệu quan trọng đều có sẵn
  • Giảm chi phí và tối ưu hoá kết quả chăn nuôi
  • Đáng tin cậy, chống lỗi thời, và an toàn hơn
  • Có thể tuỳ chỉnh

Kỹ thuật

Các tính năng hoạt động:

  • Điều khiển các hệ thống trang trại trực tiếp bằng các bộ điều khiển trong trại
  • Kiểm soát, quản lý và phân tích bằng PC
  • Xác nhận báo động, xem dữ liệu hiện tại và tối ưu hoá việc quản lý chăn nuôi qua ứng dụng BigFarmNet