Núm uống

Núm uống

Cung cấp nước uống ngọt và sạch

Các Núm uống của chúng tôi bảo đảm dòng nước sạch cho heo. Núm uống được đặt ở các chiều cao tiện lợi trong giai đoạn nuôi dưỡng và kết thúc của heo để vị trí đầu của chúng phù hợp với những định mức được khuyến nghị.

Ưu điểm

  • Heo dễ uống nước
  • Giảm lãng phí nước

Kỹ thuật

Có nhiều kiểu núm uống bao gồm núm uống áp suất cao và thấp cho heo con, núm uống tăng trưởng và giai đoạn kết thúc áp suất cao cho heo nái, và ống nổi máng chân không.